• Welcome to E-Learning AKZM Portal

    Kjo e-learning platform e krijuar ne bashkepunim me UNDP Albania dhe me Ministrine e Mjedisit dhe Turizmit, kane vene ne perdorim me qellim qe ekspertet ne Zonat e Mbrojtura te ndjekin kurset dhe te vendosin te dhenat.